Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (az „ÁSZF”) tartalmazzák az MDM Magyar Diabétesz Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság (MDM Diabétesz Kft., cégjegyzékszáma: 01-09-935290; adószáma: 12458383-2-43; székhelye: 1116 Budapest, Sáfrány u. 23.; az „Eladó”) által üzemeltett, a shop.mdm.hu oldalon elérhető elektronikus kereskedelmi szolgáltatás (a „Webáruház”) igénybe vételére vonatkozóan az Eladó és a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, mint a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1.§ (3) bekezdése szerinti fogyasztó (a „Fogyasztó”) és jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a Fogyasztó és az egyéb személyek együtt a „Vevő”) jogait és kötelezettségeit.

 1. Az Eladó adatai

Az Eladó cégneve: MDM Magyar Diabétesz Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság

Az Eladó rövidített neve: MDM Diabétesz Kft.

Az Eladó székhelye: 1116 Budapest, Sáfrány u. 23..

A Webáruház ügyfélszolgálatának telefonszáma: +36 20 5438262

A Webáruház ügyfélszolgálatának e-mail címe: info@mdm.hu

ÁNTSZ működési engedély szám: 502423

A tárhely-szolgáltató neve: MDM Diabétesz Kft.

 1. A vásárlás menete 
 • A megrendelés leadása
 • A Webáruházban a megrendelés leadása , a regisztrált Vevők regisztrációjával létrejövő felhasználói fiókjában lehetőség van a vevői adatok tárolására és későbbi előhívására. A Webáruházba történő regisztráció a Vevő neve, e-mail címe, telefonszáma, és a regisztrációhoz kapcsolódó jelszava megadásával történik.
 • A regisztráció a regisztrációs ív pontos és valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Vevő nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan e-mail címet ad meg, amellyel regisztráció már létezik, úgy a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció létrejöttéhez az szükséges, hogy a Vevő a regisztrációkor megadott e-mail címre az Eladó által küldött elektronikus levélben szereplő internetes link kattintásával a regisztrációját véglegesítse.
 • A regisztrációval létrejövő vevői profil a Vevő Webáruházban történő eligazodását, valamint a Vevő aktivitásáról történő saját tájékozódását segíti. A vevői profil a vásárlási folyamat során a „Bejelentkezés” gombra kattintva, az azonosító adatok (e-mail cím, jelszó) megadásával érhető el.
 • A Vevő mindenkor köteles pontos és valós adatokat szerepeltetni a vevői profiljában, amennyiben adataiban bármilyen változás történik, köteles fiókjában azt rögzíteni.
 • A Webáruházban a megrendelések leadása a kiválasztott termékek kosárba helyezésével és a rendeléshez szükséges vevői azonosító adatok megadását, az átvételi és fizetési mód kiválasztását és a rendelés véglegesítését követően történhet. A rendelés véglegesítése előtt a Vevőnek mindenkor van lehetősége a regisztrációkor vagy a rendelés során egyébként megadott adatok módosítására és az adatbeviteli hibák javítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével.
 • A Webáruház Vevője kizárólag cselekvőképességében nem korlátozott, nagykorú természetes , illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet lehet, mely utóbbi esetben a nevében eljáró személy szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére. A Vevő a megrendelés leadásával nyilatkozik arról, hogy a jelen pontban foglalt vonatkozó feltételeknek megfelel.
 • A „gomb megnyomásával a Vevő kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, és elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket.
 • Eladó a megrendelést annak kézhezvételét követően automatikus üzenet formájában igazolja vissza a Vevő által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben, amely tartalmazza a termékmegnevezést és darabszámot, a választott átvételi és fizetési módot, a szállítási feltételeket, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Eladó kizárja a felelősségét arra az esetre vonatkozóan, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vevőhöz, mert az a regisztráció vagy egyébként a megrendelés során hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége, beállításai, vagy egyéb technikai ok miatt a visszaigazolás számára nem vált hozzáférhetővé.
 • Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vevő által leadott megrendelést elutasítsa, vagy az abban szereplő termékek mennyiségétől – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről Eladó a Vevőt elektronikus levélben értesíti, és ilyen esetben a Vevő által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt termékek vételárát a Vevő részére visszatéríti.
 • A megrendelt termék mindaddig az Eladó tulajdonában marad, amíg annak kifizetése teljes egészében meg nem .
 • A megrendelés Eladó általi visszaigazolásával jön létre, az Eladó és a Vevő között létrejött szerződés nyelve a magyar, amely szerződés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, és melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma.
 • A Webáruházban feltüntetett termékek és árak
 • A Vevő a Webáruház aktuális termékkínálatában szereplő, elérhetőként megjelölt termékeket rendelheti meg.
 • Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Webáruházon keresztül rendelt termékek esetében társadalombiztosítási támogatás nem érvényesíthető, így a Webáruházban forgalmazott termékek minden esetben teljes áron (azaz társadalombiztosítási támogatás nélkül) rendelhetők meg.
 • A termékek mellett az adott időpontban érvényes, magyar forintban megadott bruttó ár szerepel, amely végső fogyasztói árnak tekintendő. A Webáruházban feltüntetett árak a szállítási költséget nem tartalmazzák. A megrendelés teljesítése során külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
 • Eladó a termékek árának megváltoztatására vonatkozó jogot fenntartja, azzal, hogy az árváltoztatás mindenkor a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg válik hatályossá, azaz az árváltoztatás a hatályba lépést megelőzően megrendelt termékek árát nem befolyásolja.
 • Eladó rendszeresen frissíti a Webáruházban a termékeket ábrázoló képeket, nem vállal ugyanakkor felelősséget azért, ha a termékek aktuális csomagolása a Webáruházban megjelenített csomagolástól eltér.
 • Szállítási feltételek
 • A Webáruházban megrendelt termékek házhoz szállítását a GLS Futárszolgálat és az Eladó végzi. A megrendelt termékek személyes átvételére a MÉRY Szaküzlet és Szervizben van lehetőség (cím: 1116 Budapest, Sáfrány u. 23., nyitva tartás: munkanapokon 10:00 -16:00 között).
 • A megrendelések kiszállítása kizárólag Magyarország területén lehetséges és megrendelésenként csak egy szállítási cím adható meg.
 • A megrendelt termékek kiszállítása a megrendelés leadása során kiválasztott szállítási módon és megadott házhoz szállítási címre a felek által előzetesen egyeztetett időpontban történik, azzal, hogy az Eladó által a megrendelés visszaigazolásában megadott szállítási határidő tájékoztató jellegű, az Eladónak a szerződés teljesítésére a Ptk. 6:220.§ (1) bekezdése értelmében 30 nap áll rendelkezésére.
 • A házhoz szállítás díja a webshopban az átvételi módnál feltüntetésre kerül. A személyes átvétel esetén szállítási költség felszámítására nem kerül sor.
 • Házhoz szállítás esetén a kiszállítást megelőzően a Vevő és az Eladó telefonon egyeztetnek a kiszállítás időpontjáról.
 • Házhoz szállítás esetén az Eladó a kézbesítést a megadott címen megkísérli, és telefonon felveszi a kapcsolatot a Vevővel, amennyiben a kézbesítés kísérlete nem vezet eredményre. Amennyiben a kézbesítési kísérlet ezt követően sem vezetett eredményre, a Vevővel új kiszállítási időpont egyeztetésére kerül sor, amikor az Eladó ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. Amennyiben a küldeményt a második alkalommal sem sikerül kézbesíteni a Vevő részére, vagy ha a Vevő megtagadja a küldemény átvételét, vagy – amennyiben a megrendeléskor az utánvétes fizetési módot választotta – annak kifizetését, a rendelés meghiúsultnak tekintendő.
 • Fizetési feltételek és számlázás
 • A Webáruházban a rendelési folyamat során a Vevő az alábbi fizetési módok közül választhat: Simple alkalmazással történő fizetés a rendelés véglegesítését követően, illetve utánvétes készpénzes fizetés.
 • A Simple alkalmazással történő fizetés az OTP Bank biztonságos internetes felületén keresztül történik.
 • A Simple alkalmazás használatával történő fizetés során megadott adatokat az Eladó nem tárolja, azokat az OTP Bank kezeli és azok kapcsán a pénzügyi szolgáltató saját adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe. Az Eladó az OTP Bank felé a megrendelés azonosítóján és a fizetendő összegen kívül vevői adatokat nem továbbít, és ő maga sem kap a fizetéskezelő cégtől banki adatokat, kivéve a fizetési tranzakció sikerességéről szóló igazolást.
 • Eladó a megrendelésről minden esetben papír alapú számlát állít ki és ad át a Vevő részére a megrendelés teljesítésével egyidejűleg.

Tudomásul veszem, hogy az MDM Diabétesz Kft. (1116 Budapest, Sáfrány u. 23.) adatkezelő által a shop.mdm.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: 
Szállítási adatok:
– vásárló vezeték és keresztneve
– vásárló földrajzi elhelyezkedése (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)
– vásárló telefonszáma
– vásárló email címe

Számlázási adatok:
– vásárló vezeték és keresztneve
– vásárló földrajzi elhelyezkedése (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)
– vásárló telefonszáma
– vásárló email címe

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 1. A Fogyasztó elállási joga
  Amennyiben a Vevő Fogyasztónak minősül, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: a „Kormányrendelet”) 20. § értelmében a vásárlástól indoklás nélkül elállhat az alábbi határidőkben. A Fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a (i) termék átvételének napjától számított 14 napon belül, (ii) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt harmadik személy az utolsó terméket átveszi. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.
 • Az elállási szándék közlése írásban történhet az info@mdm.hu e-mail címre küldött elektronikus levében vagy az Eladó részére a 1116 Budapest, Sáfrány u. 23. levelezési címre küldött postai levélben. Az elállási nyilatkozatban meg kell jelölni, hogy a Vevő elállási jogát mely megrendelt termék vonatkozásában kívánja gyakorolni, köteles továbbá megjelölni nevét, címét, a megrendelés időpontját, valamint a nyilatkozatának keltét, a megrendelés egyedi azonosítóját. Amennyiben a megrendelés egyedi azonosítója nem áll a Vevő rendelkezésére úgy az elállási nyilatkozatban a megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat szükséges feltüntetni.
 • Az elállási jog gyakorlása során használható a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében megtalálható nyilatkozat minta is, de a Vevőnek ebben az esetben is fel kell tüntetni a megrendelés egyedi azonosítóját, illetve a megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat).
 • Amennyiben a Fogyasztónak minősülő Vevő eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni az Eladó részére.
 • A Fogyasztó köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni, ezen felül egyéb költség nem terheli. A Fogyasztó felel ugyanakkor a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő . .Nem gyakorolható az elállási jog abban az esetben, ha a Vevő által vásárolt termék olyan zárt csomagolású termék, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
 • Eladó az elállás közlését követően legkésőbb 14 napon belül köteles visszatéríteni a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ide nem értve Vevő által a házhoz szállítás miatt fizetett szállítási költséget Ha az elállás közlését követő 14 napon belül a termék nem érkezik vissza, vagy a Fogyasztó nem bizonyítja hitelt érdemlően, hogy a terméket postázta, akkor az Eladó a kettő közül a korábbi bekövetkeztéig visszatarthatja a visszafizetendő .
 • Fogyasztói elállás esetén Eladó az megfizetett összeg visszatérítését a Fogyasztó a részére a Fogyasztó által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában vállalja, amihez a Fogyasztó a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul.
 1. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás 
 • A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Ptk. rendelkezései szerint kellékszavatossági igényt érvényesíthet az Eladóval szemben. Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a Vevőnek kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló dokumentumot a Vevő bemutatja.
 • Ha az Eladó a fogyasztó szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
 • A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az Eladó számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket az Eladó költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést az Eladó nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított Fogyasztó esetén 2 , egyéb Vevő esetén 1 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. Kétség esetén a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.
 • Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy az Eladóval, mint forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.
 • Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.
 • Abban az esetben, ha a Webáruházban a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási értékesítésére kerül sor, ezek hibája esetén Fogyasztónak minősülő Vevő a termék átvételétől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet az Eladóval szemben. Az Eladó az egyes termékekre az adott termékhez csatolt jótállási jegyben foglaltaknak megfelelően, az ott rögzített időtartamra jótállást biztosít. Eladó csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Fogyasztó a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén Eladó a terméket kicseréli, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza és a termék Eladó raktárában rendelkezésre áll. Eladó a jótállási igény érvényesítése esetén mindenkor törekszik arra, hogy a kijavításra, illetőleg a kicserélésre 15 napon belül sor kerüljön. A Vevő a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt a Vevő kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.
 1. Felelősség
 • Mivel az Eladó a Webáruházat, mint szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Webáruház – ideértve a szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért Eladó semmilyen felelősséget nem vállal. Az Eladó nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).
 • Az Eladó minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Webáruházban megjelenő adatok (termékek ára, leírása, árukészlet, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek, azonban a feltüntetett adatok hibátlanságát garantálni nem tudja. Amennyiben az Eladó a termék oldalon bármely információt hibásan tüntet fel, a Vevő elállhat a hibás adatokkal közölt termék megrendelésétől, azonban az Eladó egyéb követelés, kártérítési igény kielégítésére nem kötelezhető.
 • Az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal a gyártó által a terméken feltüntetett, vagy a termékkel kapcsolatban szolgáltatott egyéb információ (pl.: reklám) pontatlanságáért vagy valótlanságáért.
 • A Webáruház használata során – beleértve a Simple alkalmazással történő fizetést is – az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Eladó felelősséget nem vállal.
 • A Webáruház harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Amennyiben az Eladó tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Webáruház felületéről. Ezen túlmenően az Eladó az oldalon elérhetővé tett linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.
 • A Webáruház kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az Eladó jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartása mellett használható. Amennyiben valamely Vevő a jelen ÁSZF rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Webáruházat, az Eladó jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a Vevő felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Vevővel szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.
 • A Webáruházban folytatott aktivitásaiért kizárólag a Vevő tartozik felelősséggel. Az Eladó kizár minden felelősséget a Vevő által okozott, vagy egyébként a Vevő magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában. Amennyiben a Vevő magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság az Eladóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Vevő köteles minden, az Eladó által megkövetelt intézkedést megtenni és az Eladónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az Eladót a Vevő bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
 • Eladó a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a Webáruház felületén harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.
 1. Információ, reklamáció, panaszkezelés
 • A Vevő a megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével a Webáruház ügyfélszolgálatához fordulhat az info@mdm.hu e-mail címen. A Webáruház ügyfélszolgálata a folyamatban lévő megrendelésekkel, a vásárlás menetével, a Webáruházban elérhető termékekkel kapcsolatban ad felvilágosítást, illetve az esetleges vevői panaszokat kezeli, munkanapokon 08:00-18:00 óra között.
 • Simple alkalmazás használatával kapcsolatos kérdések, panaszok a Vevő számlavezető bankja és az OTP Bank hatáskörébe tartoznak. Az Eladó a hozzá ebben a tárgyban beérkező kérdések, illetve panaszok vonatkozásában haladéktalanul felhívja a Vevő figyelmét hogy azok intézésére kizárólag az OTP Bank jogosult.
 • Az Eladó fogyasztói panaszokkal kapcsolatos ügyintézést írásban ill. telefonon folytat az ügyfélszolgálaton keresztül, az info@mdm.hu e-mail címen, valamint a +36 20 5438262 telefonszámon. Eladó a telefonon és e-mailben tett panaszokat egyedi azonosítóval látja el.
 • A telefonon tett panaszokról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról az Eladó jegyzőkönyvet vesz .
 • A Vevő által tett panaszokra Eladó azok beérkezését követő 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.
 • A Fogyasztónak minősülő Vevő panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Amennyiben a Fogyasztó a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.
 • A Termék átvételekor a Vevő vagy Megbízottja köteles a leszállított Termékek mennyiségét és csomagolását ellenőrizni. A csomagolást vagy a Termékek mennyiségét érintő károsodásokkal kapcsolatos kifogásait köteles ott a helyszínen jelezni és jegyzőkönyvet felvetetni a futárszolgálattal.
 • Tájékoztatjuk, hogy a jegyzőkönyv hiányában jótállási jogait nem érvényesítheti.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31.
Weboldal: http://bekeltet.hu/

 • A Fogyasztónak minősülő Vevő panaszával kapcsolatosan a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását is kezdeményezheti. Erről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/teruleti .
 1. Vegyes rendelkezések
 • A jelen ÁSZF-re a magyar jog irányadó, így a Felek között létrejött jogviszonyra különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.
 • Az Eladó bármikor jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosításról az Eladó rövid felhívás formájában, a módosítás hatályba lépésének időpontját is megadva, a Webáruház nyitó oldalán tájékoztatja a Webáruházat felkereső látogatókat. A Webáruházban regisztrációval rendelkező Vevőket Eladó az ÁSZF módosításáról a regisztrációkor megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti. Amennyiben a módosításról szóló értesítést követően a regisztrált Vevő a felhasználói fiókján keresztül igénybe veszi a Webáruház szolgáltatásait, úgy az az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.
 • Az Eladó köteles a Webáruház használatához megismerni és elfogadni az Adatkezelési Tájékoztatót, amelynek alapján a regisztráció, illetve a vásárlás során a Vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy Eladó a regisztrációval, a megrendeléssel és az az alapján létrejövő szerződéssel kapcsolatban, illetve az esetleges hírlevél-feliratkozás céljából megadott adatait az abban foglalt feltételrendszernek megfelelően kezelje.
 • Az Eladó jogosult a Vevő részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben a Vevő a regisztráció során vagy a vásárlási folyamat végén megtett nyilatkozatával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen . A Vevő ezen önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, amely esetben Eladó a visszavonást követően a Vevő részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a Vevő adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
 • A Webáruházban, mint internetes honlapon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok az Eladót illetik meg, és a Webáruház rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl a tartalmak semmilyen egyéb formában nem használhatóak fel vagy hasznosíthatóak az Eladó előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

A jelen ÁSZF 2019. szeptember 1. napjától visszavonásig vagy módosításig hatályos. A jelen ÁSZF rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

 1. melléklet

Elállási nyilatkozat minta

A szerződéstől való elállási szándék esetén jutassa el kitöltve

 • postai levélben a következő címre:

MDM Diabétesz Kft.
1116 Budapest, Sáfrány u. 23.

 • vagy elektronikus levélben az alábbi e-mail címre: info@mdm.hu 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
Rendelés egyedi azonosító száma:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe: 
A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt: 2020.07.01